Administracja wspólnot mieszkaniowych

Administracja wspólnot mieszkaniowych wiąże się ze ścisłą współpracą zarówno z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, jak i z jej mieszkańcami.

Zakres prac Administratora jest szeroki i obejmuje między innymi:

 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach nie wyodrębnionych,
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • weryfikacja wykonanych prac w zakresie utrzymania porządku, czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli taki obowiązek wynika z zawartych umów,
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplej, gazu, odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci (podpisywanie umów, weryfikacja przerw w dostawach),
 • koordynowanie działań bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,
 • reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądami, urzędami itp.,
 • przygotowywanie uchwał i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej.

 

Odpowiadamy również za sprawy finansowe Wspólnot Mieszkaniowych poprzez:

 • prowadzenie odpowiedniej księgowości,
 • naliczanie opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej dla każdego lokalu,
 • rozliczanie zaliczek pobranych na rzecz lokali indywidualnych (zużyta woda, ścieki, opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi, centralne ogrzewanie),
 • sporządzenie sprawozdania finansowego najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego
 • rozliczanie rocznego planu gospodarczego, w tym funduszu remontowego.