Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to branża, w której specjalizujemy się od wielu lat. Nasze zadania są bardzo różnorodne, w zależności od stanu obiektu.

Faza pierwsza:

 • komercjalizacja nieruchomości,
 • obsługa formalna,
 • założenie konta,
 • podpisanie umów z dostawcami mediów,
 • ustalenie budżetu nieruchomości i rozłożenie go na poszczególne miesiące.

Faza właściwa:

 • obsługa dokumentacji księgowej związanej z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • reprezentacja właściciela w kontaktach z najemcami i lokatorami,
 • ustalanie w imieniu właściciela czynszów za wynajem,
 • realizowanie płatności dotyczących bieżącego funkcjonowania obiektu,
 • zastępowanie właściciela w kontaktach z urzędami, organami porządkowymi,
 • wybór wykonawcy zapewniającego czystość obiektu oraz utrzymanie w okresie zimowym,
 • zapewnienie odpowiedniego nadzoru technicznego, gwarantującego poprawne wykonanie zleceń,
 • zapewnienie wykonania bieżących awarii związanych z funkcjonowaniem budynku,
 • dostosowanie potrzeb inwestycyjnych w okresie zarządzania nieruchomością,
 • prowadzenie dokumentacji nieruchomości związanej z prawidłowym zastosowaniem przepisów Prawa Budowlanego,
 • ewidencjonowanie zgłoszeń awarii i usterek, nadzór i usuwanie oraz obciążanie najemców kosztami,
 • wydawanie zaświadczeń najemcom li lokatorom,
 • prowadzenie spraw windykacyjnych i eksmisje komornicze,
 • wykonywanie raportów miesięcznych i rocznych.

 

blok z żółtymi balkonami

Faza końcowa:

 • przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,
 • kompletowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości,
 • współpraca z pośrednikiem nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomością wymaga dużej wiedzy prawnej, księgowej i technicznej. Dysponujemy odpowiednio przygotowaną kadrą, która podejmuje się w imieniu właściciela wiele ważnych decyzji, cały czas dbając o jego własność.